Tko je koreograf baletne predstave “Rossini Cards”?

Dijelimo 2 karte, točnije jednoj osobi 2 karte koje ćete moći preuzeti u Maslini na Zelenom trgu. Igramo se na https://www.facebook.com/maslina.na.zelenom.trgu/ od 17. svibnja 2018. u 15 sati do 21. svibnja do 12 sati. A u 12:30 ćemo nasumičnim odabirom izabrati dobitnika.

Pravila nagradnog natječaja:

Facebook ne sponzorira, administrira ni na koji način ne podržava ovu promociju te ona s njim nije ni na koji način povezana. Ulaskom u Nagradni natječaj, potvrđujete da ste suglasni na ustupanje svojih podataka MNZT-u, a ne Facebooku.
1. Priređivač Nagradnog natječaja Maslina na Zelenom trgu (u nastavku “Priređivač”). Natječaj se priređuje u cilju promocije Priređivača. Pravila Natječaja (“Pravila”) bit će objavljena na službenoj Facebook stranici Maslina na Zelenom trgu.
2. PRAVO SUDJELOVANJA. Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, nalaze se na teritoriju Republike Hrvatske i korisnici su Facebooka (u nastavku „Sudionici“).
3. TRAJANJE NATJEČAJA. Natječaj se održava u razdoblju od 17. svibnja 2018. u 15 sati do 21. svibnja 2018. do 12 sati. Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je da Sudionici:
4. Lajkaju Facebook stranicu Maslina na Zelenom trgu
5. Odgovore na pitanje
6. U komentar ispod statusa (na Maslina na Zelenom trgu stranici) napišete točan odgovor na postavljeno pitanje

ODABIR DOBITNIKA.

Sudionik koji ispuni uvijete natječaja dobiva mogućnost osvajanja dvije ulaznice za predstavu “Rossini cards”, u HNK Ivana Pl. Zajca u ponedjeljak 21. svibnja. Sretan dobitnik odabrat će se slučajnim odabirom. Dobitnici će biti objavljeni na Facebook stranici Maslina na Zelenom trgu.

4. NAGRADA.

Sudionik – dobitnik će biti nagrađen sa dvije ulaznice za predstavu “Rossini cards”, u HNK Ivana Pl. Zajca u ponedjeljak 21. svibnja.

5. Sudionici koji sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtjevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača Natječaja prema dobitnicima.

6. Priređivač se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korištenjem nagrade. Priređivač neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile niti ukoliko realizacija nagrade nije bila moguća jer su podaci koje je Sudionik ostavio/la netočni.

7. PUBLICITET I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobne informacije koje Sudionici Natječaja dostave kroz Natječaj bit će upotrijebljene za provjeru, slanje nagrada te potvrdu da su primili nagradu u slučaju osvajanja iste. Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici su suglasni da njihovi osobni podaci budu obrađivani i prikupljani od strane Priređivača. Osobni podaci Sudionika će biti obrađivani isključivo sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu provođenja Natječaja i u mjeri i za vrijeme koje je neophodno. Sudionici u svakom trenutku mogu zahtjevati da im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i da zahtjevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje odnosno mogu povući suglasnost za njihovu daljnju obradu, slanjem takvog zahtjeva Priređivaču. Sudionici prihvaćaju da korištenje nekog od navedenih prava može imati za posljedicu nemogućnost daljnjeg sudjelovanje u Natječaju. Sudionici pristaju na ustupanje svojih osobnih podataka pružateljima usluga i podizvođačima radi izvršenja zadataka za Priređivača u vezi s Natječajem. Sudionici će biti u potpunosti odgovorni za istinitost i točnost informacija i podataka koje dostavljaju. U skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske, Priređivač može podatke Sudionika prenijeti primateljima bilo unutarnjim ili vanjskim, koji se nalaze isključivo u zemljama koje osiguravaju adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka. Adekvatna razina zaštite koju pruža pojedina zemlja procjenjuje se obzirom na okolnosti u svezi s iznošenjem osobnih podataka, a posebno s obzirom na vrstu podataka, svrhu i trajanje obrade, zemlju u koju se podaci iznose, zakonske odredbe koje su na snazi u toj zemlji te profesionalna pravila i sigurnosne mjere koje se primjenjuju u toj zemlji. Priređivač obavještava Sudionike da će njihovi osobni podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneseni u računalnu datoteku u vlasništvu Priređivača. Priređivač se obvezuje ispuniti svoje obveze kako bi osobni podaci ostali povjerljivi i svoju dužnost čuvanja osobnih podataka, te će poduzeti potrebne mjere u svrhu sprječavanja izmjena, gubitaka ili neovlaštene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom. Priređivač može Sudionicima, povremeno, elektroničkim putem slati obavijesti o novostima, proizvodima i uslugama za koje smatra da bi ih mogle zanimati. Ovu uslugu mogu odjaviti u bilo kojem trenutku. Njihovi osobni podaci neće biti podijeljeni niti jednoj organizaciji koja nije povezana s Priređivačem, te će isti biti sakupljeni, obrađivani, prosljeđivani i čuvani na način propisan primjenjivim propisima Republike Hrvatske koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

8. Sudionici pristaju da Priređivač modificira ili na neki drugi način mijenja poslane prijave iz Natječaja ili neki njihov dio. Nadalje, Sudionici pristaju da predane prijave budu objavljene na stranicama trećih osoba i stranicama društvenih mreža. Sudionici sudjelovanjem pristaju na objavu i korištenje njihovog imena i fotografije za potrebe promocije Natječaja i objave u medijima Priređivača, bez naknade.

9. Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Troškovi prijave za Natječaj putem interneta mogu varirati, stoga vas molimo da aktualne pristojbe provjerite sa svojim pružateljem usluga.

10. Sudionici su odgovorni za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja ili osvajanja nagrade u Natječaju.

11. Priređivač ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti Facebooku ili Facebook stranici Maslina na Zelenom trgu.

12. Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, bez ikakve odgovornosti, mijenja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Natječaj preko svoje Facebook stranice.

13. Kako bi sudjelovali u Natječaju, Sudionici prihvaćaju sve uvjete i pravila Natječaja.

14. ODRICANJE OD JAMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U niti jednom slučaju Priređivač ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internetske stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posljedične štete koje bi mogle nastati uslijed uporabe ili nemogućnosti uporabe web stranice ili uslijed kršenja bilo kojeg jamstva, sudjelovanja u Natječaju ili na drugome mjestu.